Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Pályázat beadási határidő: 2018. május 22.

Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely* tudományterületen vagy művészeti ágban

  • fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy
  • fokozatot adó (Degree: Master’s) egyetemi képzés első tanévében illetve
  • PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése céljából, vagy bármilyen más kutatásban való részvétel (Visiting Student Researcher).

A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

*Kivételt képeznek az orvostudományok, melyek magában foglalják a fogorvosi, ápolónői, állatorvosi képzést is, valamint a pszichológiai tanácsadást. Ezeken a területeken a Fulbright program nem támogatja a fokozatot adó programban való részvételt. Kizárólag elméleti kutatómunkát lehet végezni, és semmilyen közvetlen kapcsolat nem engedélyezett a páciensekkel a kutatómunka során.

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) esetén átlagosan 5 hónap. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2018. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma, kiváló angol nyelvtudás és magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak).

PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriákban pályázhatnak. Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj megkezdésének időpontja előtt a PhD fokozatot megszerzi, hallgatói ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik.

VSR kategóriában erősen ajánlott az amerikai fogadó egyetem meghívólevelének a pályázati anyaghoz való csatolása, vagy a fogadóegyetemmel történt előzetes kapcsolatfelvételt igazoló levelezés benyújtása.

A korábbi évek pályázóinak ill. ösztöndíjasainak számáról itt talál bővebb információt.

 AZ ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE:

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége)

$1,280 – $2,100 / hó (egyetemtől függően)

Kezdeti anyagi támogatás
– egyszeri összeg

$500

Szakkönyvvásárlási és kutatási támogatás – egyszeri összeg

$600 (egy tanév esetén)

$400 (egy szemeszter esetén)

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás

$100 / hó (egy családtag esetén)

$200 / hó (két vagy több családtag esetén)

Tandíjtámogatás

Max. $15,000 egy tanévre

Útiköltség Magyarország és az USA között

Repülőjegy 50%-a

Egészségügyi és balesetbiztosítás

U.S. Department of State fedezi

 A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését lásd itt:
Posztgraduális hallgatói ösztöndíj – pályázati anyag

A pályázás és az elbírálás folyamatáról részletes info itt:
A pályázás és az elbírálás folyamata

A pályázathoz szükséges TOEFL ITP vizsga

Gyakran Ismételt Kérdések:
GY.I.K. (FAQ)

A Bizottság rövid tájékoztató előadásokat tart országszerte a Fulbright Programról és a pályázati feltételekről:
Tájékoztató Előadások Országszerte

Letölthető pályázati meghirdetés füzet (PDF)


Kiemelt közös posztgraduális ösztöndíjak