Pályázati anyag

Az érvényes pályázathoz a Fulbright Foreign Student Program online jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási határidőig.

 • Online jelentkezés:  https://iie.embark.com/apply/ffsp
 • A Fulbright Bizottság címe: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. / 1518 Budapest Pf. 111.
 • Pályázat beadási határidő: 2018. május 22. (postai feladás dátuma)

Fontos: Kizárólag hiánytalan pályázati anyagot fogadunk el!

Korábbi pályázók ismét pályázhatnak. 

A pályázathoz szükséges kiegészítő dokumentumok letölthetők innen vagy az online jelentkezés során a „Supplemental Forms” résznél:

 •  Confidential Letter of Reference
  Három ajánlólevél  angol nyelven egyetemi oktatóktól vagy az adott terület más szaktekintélyeitől, a munkahely támogatása előnyt jelent. Az ajánló online is kitöltheti az ajánlólevelet (ld. a részleteket az online jelentkezésben);
 •  Information Concerning Foreign Student Academic Records nyomtatvány 
  pályázó saját maga tölti ki. Az űrlapon megadott információ segítségül szolgál az amerikai fogadó intézmények számára abban, hogy a pályázó által Magyarországon megszerzett felsőfokú végzettség beilleszthető legyen az amerikai oktatási és értékelési rendszerbe.
 • Minden megszerzett diplomát és azok angol fordítását, valamint minden leckekönyvet és azok angol fordítását fel kell tölteni az online jelentkezés során a „Transcript” résznél. A legegyszerűbb megoldás az egyetem által kibocsátott magyar-angol nyelvű Europass Oklevél Melléklet beszkennelése és feltöltése. A hitelesített másolatokat kizárólag az ösztöndíjra jelöltektől fogjuk kérni 2018 októberében a kiértesítés után;

 • Jelenleg folyamatban lévő tanulmányok leckekönyvét és annak angol fordítását is a fentiek szerint kell beszkennelni és feltölteni az online jelentkezés során. Ezek hitelesített másolatát is csak az ösztöndíjra jelöltektől fogjuk kérni 2018 októberében;

 • Report on Proficiency in English Form – ez az űrlap a magyar pályázóknak nem követelmény, mivel ezt kiváltja a pályázóknak szervezett TOEFL ITP vizsga. Az online jelentkezés során a supplemental form-ok között található ez a nyomtatvány, de mivel ez egy világszerte használt online application, nem tudjuk kivenni az online jelentkezésből.

Az alábbi dokumentumokat nem kell online feltölteni, de kinyomtatva és aláírva 1 példányban mellékelni kell a beadott pályázathoz:

 • Művészetek ill. az építészet terén pályázóknak: Portfolió két példányban

A TOEFL IBT, GMAT és GRE vizsgákat legkésőbb 2018. május 31-ig le kell tenni, és azt igazolni kell. A Fulbright pályázók számára külön szervezett TOEFL ITP vizsgát 2018. május 16-án vagy május 17-én tehetik le. Azoknak a pályázóknak, akiknek a pályázat beadásakor még nincs vizsgaeredménye, amint azt kézhez kapták, csatolniuk kell pályázati anyagukhoz. A további információk a vizsgákról itt.

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vizsga. Az alábbi két vizsgatípusból az egyiket kell letenni a pályázathoz:
  • minimum 90 pontos TOEFL iBT (internet Based Testing) – vizsgaeredményt a 9032 (Fulbright Hungary) kódszámra kell kérni az ETS-től, vagy
  • minimum 577 pontos TOEFL ITP (Institutional Testing Program) vizsga.

  A Fulbright pályázathoz a TOEFL vizsgát 2016. májusnál nem régebben, de legkésőbb 2018. május 31-ig le kell tenni;

 • GMAT (Graduate Management Admission Test) vizsga azoknak a pályázóknak, akik Master of Business Administration (MBA) programban való részvételre pályáznak (a szükséges minimális pontszám az amerikai egyetemek követelményeitől függ);
 • GRE General (Graduate Record Examination) vizsga azoknak a pályázóknak, akik fokozatot adó (kivéve MBA) programban való részvételre pályáznak (a szükséges minimális pontszám az amerikai egyetemek követelményeitől függ) – vizsgaeredményt a 9032 (Fulbright Hungary) kódszámra kell kérni az ETS-től.
 • LL.M. programra (jogi mesterképzésre) jelentkezőknek nem követelmény sem a GRE, sem a GMAT vizsga;

TOEFL ITP vizsga

A posztgraduális hallgatói kategóriára jelentkezők számára a Fulbright Bizottság 2018. május 16-án és május 17-én intézményes TOEFL nyelvvizsga (TOEFL ITP) letételét teszi lehetővé a szükséges tudásszint előzetes felmérése céljából. A TOEFL ITP 300-677–ig terjedő pontskáláján minimum 577 pont elérése a követelmény. A TOEFL ITP vizsga eredménye kizárólag a Fulbright ösztöndíj megpályázásához használható fel. A TOEFL ITP vizsga díja 15.000 Forint. Jelentkezni nyitvatartási időben a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központban lehet a vizsgadíj befizetésével a vizsga előtt legkésőbb 2 munkanappal


GRE elővizsga 

A posztgraduális hallgatói kategóriára jelentkezők számára a Fulbright Bizottság 2018. május 2. és május 15. között GRE intézményes elővizsga lehetőségét biztosítja a szükséges tudásszint felmérése céljából. A GRE elővizsga eredménye kizárólag a Fulbright ösztöndíj megpályázásához használható fel. A GRE elővizsga díja 5.000 Forint. Jelentkezni nyitvatartási időben a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központban lehet a vizsgadíj befizetésével a vizsga előtt legkésőbb 2 munkanappal. Alkalmanként 6-6 fő vizsgázhat, ezért érdemes mielőbb bejelentkezni a vizsgára.


Az ösztöndíjat elnyert pályázóknak, akik Master’s vagy Doctorate programra jelentkeznek, október-november folyamán kötelezően le kell tenni az amerikai egyetemek által elismert hivatalos TOEFL iBT és GRE vagy GMAT vizsgát. A vizsgák letételéhez a vizsgadíj megváltására reményeink szerint szabadjegyeket tudunk majd biztosítani azoknak, akik fokozatot adó programra jelentkeznek. Tapasztalataink szerint a Visiting Student Researcher kategóriában az amerikai egyetemek elfogadják a TOEFL ITP vizsgaeredményt is.

FONTOS:

 • az online pályázat kitöltése és minden vonatkozó dokumentum feltöltése;
 • a SUBMIT menügomb megnyomása az online jelentkezés végén;
 • a rendszer által generált PDF kinyomtatása;
 • egy teljes kinyomtatott példány beadása a Fulbright Bizottsághoz.