Oktatói / kutatói pályázati anyag

KÖVETELMÉNYEK:

 • Magyar állampolgárság (amerikai-magyar állampolgárok nem pályázhatnak);
 • Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység;
 • Magasszintű angol nyelvtudás;
 • PhD/DLA fokozat – 2018. december 1-ig megszerzett PhD oklevél (kivéve egyes művészeti ágak esetében)
 • Meghívólevél az amerikai fogadóegyetemtől.

 PÁLYÁZATI ANYAG:

Az érvényes pályázathoz a Fulbright Visiting Scholar Program online jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási határidőig.

 • Online jelentkezés:  https://iie.embark.com/apply/visitingscholars
 • A Fulbright Bizottság címe: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., BME/MOME Z épület, 9. épület
 • Postázási cím: 1518 Budapest Pf. 111.
 • Pályázat beadási határidő: 2018. október 10. (postai feladás dátuma)

Fontos: Kizárólag hiánytalan pályázati anyagot fogadunk el!

Az ajánlók online regisztrálása kötelező, az új online rendszer csak így engedi véglegesíteni és ‘submit’-olni a pályázatot!  
Kérjük, azok is regisztrálják az ajánlóikat, akik kinyomtatva / postázva megkapják az ajánlóleveleket!

Korábbi pályázók ismét pályázhatnak. 

Kitöltési útmutató az online pályázathoz:
Visiting-Scholar-Application-Instructions

Az online jelentkezési lapra feltöltendő kiegészítő dokumentumok:

 • Részletes munkaterv (Project Statement); 
 • Önéletrajz (CV) publikációs listával; 
 • Oktatói kategóriában: a javasolt kurzus(ok) tematikája (Course Syllabi); 
 • Kutatói kategóriában: irodalomjegyzék (Bibliography) – az Egyesült Államokban kutatni kívánt szakirodalom jegyzéke; 
 • Hivatalos meghívólevél (Letter of Invitation) amerikai oktatási intézménytől – a szkennelt PDF formátum elegendő, a pályázó feltöltheti az online application-be; 
 • Kiváló angol nyelvtudás és annak igazolása (English Language Proficiency) – bármilyen angol középfokú vagy felsőfokú állami nyelvvizsga, vagy nemzetközi angol nyelvvizsga (pl. Cambridge, IELTS, TELC, EuroExam, stb.); 
 • Szponzori levél vagy banki igazolás (Financial Support), amennyiben a Fulbright ösztöndíjon kívül máshonnan is számít anyagi támogatásra; 
 • J-1 vagy J-2 vízum másolata, amennyiben már korábban rendelkezett ilyen vízummal; 
 • Útlevél arcképes oldalának másolata; 
 • Három ajánlólevél ( Scholar Reference Report űrlap) az adott terület szaktekintélyeitől, a munkahely támogatása előnyt jelent. Az ajánló* online is kitöltheti az ajánlólevelet (ld. a részleteket az online jelentkezésben a “References” résznél); 
 • Minden megszerzett diploma és tudományos fokozat okleveleinek másolata (hitelesítés nem szükséges) – az “Additional Documentation” menüpontba feltöltve; 
 • Minden megszerzett diploma és tudományos fokozat okleveleinek angol nyelvű fordítása (hitelesítés nem szükséges) – az “Additional Documentation” menüpontba feltöltve; 
 •  Oktatói/Kutatói Adatlap - ezt az adatlapot nem kell feltölteni az online pályázatba, csak kinyomtatva csatolni kell a postázandó kinyomtatott pályázati anyaghoz.
* Az ajánló kétféle módon adhat ajánlást, az alábbiak közül választhatja az egyiket:
 • feltölti az online rendszerbe az ajánlólevelét – ehhez az online application-ben kell a pályázónak regisztrálnia az ajánlót baloldalt a ‘References’ menüpontnál. Itt meg kell adni az ajánló nevét és email címét, és ezután az ajánló kap egy automata emailt a rendszertől egy linkkel, user name-el, password-el, és instrukciókkal.
 • vagy a hagyományosabb verzió: a honlapunkról letölthető Scholar Reference Report űrlapot (ld. fent) kitölti és postázza a Fulbright Bizottság címére, vagy lezárt borítékban odaadja a pályázónak. (A pályázó nem láthatja az ajánlólevelet hivatalosan).
Ami postán érkezik a Bizottsághoz, vagy lezárt borítékban a pályázattal együtt, azt a Bizottság munkatársai fogják beszkennelni és feltölteni az online pályázatba.


FONTOS:

 • az online pályázat kitöltése és minden vonatkozó dokumentum feltöltése;
 • a SUBMIT menügomb megnyomása az online jelentkezés végén;
 • a rendszer által generált PDF kinyomtatása;
 • egy teljes kinyomtatott példány beadása a Fulbright Bizottsághoz.