For Hungarians

 • FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA
  A 2015-2016-OS TANÉVRE

  Fulbright Ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2015-2016

  A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait. 

   A pályázat beadási határidő posztgraduális hallgatóknak és Humphrey pályázóknak 2014. május 19.

  A pályázat beadási határidő oktatóknak és kutatóknak pedig 2014. október 13. 

  Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

  Kiemelt figyelmet kapnak az Egyesült Államokra vonatkozó ismeretek és a magyarországi gazdasági, társadalmi fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő területek.

  A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek azok a pályázók,
  • akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a leghatékonyabban tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani;
  • azok, akik eddig még nem folytathattak hosszabb külföldi tanulmányokat;
  • valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti oktatási és kulturális kapcsolatok erősítését.

  A Bizottság rövid tájékoztató előadásokat tart országszerte a Fulbright Programról és a pályázati feltételekről.

  Általános pályázati feltételek

  Gyakran Ismételt Kérdések: GY.I.K. (FAQ)

  A teljes pályázati meghirdetés (PDF)

 • OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK

  Pályázat beadási határidő: 2014. október 13.

  Fulbright oktatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik PhD fokozattal valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének tanítani. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Az ösztöndíjak időtartama egy vagy két egyetemi félév. Szakmai meghívólevél a sikeres pályázat előfeltétele. További info »

  Kiemelt közös oktatói ösztöndíjak:


  KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK

  Pályázat beadási határidő: 2014. október 13.

  Fulbright kutatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik PhD fokozattal valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének kutatni. Amerikai partnerekkel folytatandó közös kutatás előnyt élvez. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Szakmai meghívólevél a sikeres pályázat előfeltétele. További info »

  Kiemelt közös kutatói ösztöndíj

 • POSZTGRADUÁLIS HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK

  Pályázat beadási határidő: 2014. május. 19.

  Továbbtanulási illetve kutatási lehetőség bármely* tudományterületen vagy művészeti ágban. Részvétel valamely fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzésben vagy fokozatot adó (Degree: Master’s, PhD vagy DLA) egyetemi képzés egy tanévében; illetve PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése (Visiting Student Researcher).

  *Kivételt képeznek az orvostudományok, melyek magában foglalják a fogorvosi, ápolónői, állatorvosi képzést is, valamint a pszichológiai tanácsadást. Ezeken a területeken a Fulbright program nem támogatja a fokozatot adó programban való részvételt. Kizárólag elméleti kutatómunkát lehet végezni, és semmilyen közvetlen kapcsolat nem engedélyezett a páciensekkel a kutatómunka során.

  Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2014. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

  AJÁNLOTT:

  • Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező fiataloknak, akik a tudományos életben vagy a művészetek területén oktatói vagy kutatói munkakörben szeretnének elhelyezkedni,
  • Fiatal szakembereknek, akik a kormányzati munkában, költségvetési intézményeknél, non-profit szervezeteknél, illetve a gazdasági szférában dolgoznak, és szakmai tudásukat szeretnék elmélyíteni.

  AZ ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE:

  • A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás alapvető költségeit fedezi, ami az IIE (Institute of International Education) által meghatározott havi ellátmány formájában kerül kifizetésre. Ennek összege államonként, illetve egyetemenként változó, havi 1.100 USD-tól 2.000 USD-ig terjedhet.
  • A kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlását kívánja fedezni az egyszeri 1.100 USD támogatás.
  • Ezen felül a Fulbright Program legfeljebb 15.000 USD-ig járul hozzá a tandíjhoz
  • és fedezi a Magyarország és az Egyesült Államok közötti egyszeri oda-vissza utazás költségének 50%-át,
  • valamint egészségügyi és balesetbiztosítást az ösztöndíjas részére.
  • A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok részére (egy családtag esetén 100 USD/hó, két vagy több családtag esetén 200 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

  A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését lásd itt: 
  Posztgraduális hallgatói ösztöndíj – pályázati anyag
  Apply Now!

  A pályázás és az elbírálás folyamatáról részletes info itt:
  A pályázás és az elbírálás folyamata


   Kiemelt közös posztgraduális ösztöndíjak 

 • HUBERT H. HUMPHREY ÖSZTÖNDÍJ

  Pályázat beadási határidő: 2014. május 19.

  Humphrey ösztöndíj fokozatot nem adó, részben posztgraduális szintű egyetemi program, részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, részvétel konferencián, intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely kiegészíthető 6 hónapnál nem hosszabb gyakorlati munkával.

  AJÁNLOTT:
  A közszolgálat iránt elhivatott szakemberek számára, akik közintézménynél vagy magánvállalatnál töltenek be vezetői beosztást, és a következő területek valamelyikén szeretnék szakmai tapasztalataikat bővíteni:

  Agricultural and Rural Development
  Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 

  Communications/Journalism
  Kommunikáció/újságírás 

  Economic Development
  Gazdaságfejlesztés 

  Educational Administration, Planning and Policy
  Oktatásszervezés, -tervezés és -politika

  Finance and Banking
  Bank és pénzügyek

  Higher Education Administration
  Felsőoktatás szervezés

  HIV/AIDS Policy and Prevention
  HIV/AIDS megelőzés

  Human Resource Management
  Emberi erőforrás gazdálkodás 

  Law and Human Rights
  Jogtudomány és emberi jogok 

  Natural Resources, Environmental Policy, and Climate Change
  Természeti erőforrások, környezetvédelem és klímaváltozás 

  Public Health Policy and Management
  Közegészségügy 

  Public Policy Analysis and Public Administration
  Közpolitika és közigazgatás 

  Substance Abuse Education, Treatment and Prevention
  Drogfüggőséggel kapcsolatos ellátás, oktatás és megelőzés 

  Teaching of English as a Foreign Language
  Angol, mint idegen nyelv tanítása 

  Technology Policy and Management
  Technológiafejlesztés 

  Trafficking in Persons, Policy and Prevention
  Embercsempészet elleni intézkedések 

  Urban and Regional Planning
  Városrendezés és területfejlesztés

  AZ ÖSZTÖNDÍJ AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKET FEDEZI:

  Havi ellátmány, tandíj, egészségügyi- és balesetbiztosítás, útiköltség, könyvek/jegyzetek, szakmai kiadások. A Humphrey programban való részvétel rendkívül intenzív elfoglaltságot jelent, és az ösztöndíj nem biztosít külön pénzügyi támogatást a családtagok számára, ezért érdemes átgondolni, hogy az ösztöndíjast a családtagok elkísérjék-e az Egyesült Államokba.

  A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését lásd itt:
  Hubert H. Humphrey ösztöndíj – pályázati anyag

  A pályázás és az elbírálás folyamatáról részletes info itt:
  A pályázás és az elbírálás folyamata

   Részletes információ: www.humphreyfellowship.org

 • Fulbright Tanárcsere Program

   Fulbright Tanárcsere Program az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között

  Sajnálattal értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a U.S. Department of State (az Egyesült Államok Külügyminisztériuma) döntése alapján a Fulbright Classroom Teacher Exchange Program a 2014-2015-ös tanévtől megszűnik.

  Köszönjük megértésüket.

  • STUDY OF THE U.S. INSTITUTES

   Summer 2015 Study of the U.S. Institutes for Scholars   
   Hat hetes nyári hetes szemináriumok az Egyesült Államokba egyetemi oktatók és szakemberek számára. Jelentkezési határidő: 2015. január 5.

   Summer 2015 Study of the U.S. Institutes for Secondary School Educators   
   Hat hetes nyári szemináriumok az Egyesült Államokba középiskolai tanárok számára. Jelentkezési határidő: 2015. január 5.

   Summer Institutes for European Student Leaders – Institute on Social Entrepreneurship
   Öt hetes nyári szeminárium első és másodéves hallgatóknak. Jelentkezési határidő: 2014. április 14.

   March 2014 Study of the U.S. Institute on U.S. National Security Policymaking
   Hat hetes tavaszi szeminárium az Egyesült Államokba kutatók és szakemberek számára. Jelentkezési határidő: 2013. november 1.

    


   SCHOLAR-IN-RESIDENCE (SIR) PROGRAM

   SIR program célja, hogy olyan amerikai egyetemekre, főiskolákra is eljuthassanak külföldi oktatók, amelyek ritkán vesznek részt nemzetközi programokban, és ezáltal az adott amerikai egyetem oktatói és hallgatói más nemzetek képviselővel és kultúrájával is megismerkedhessenek. A SIR programban való részvételre az amerikai intézmények pályáznak a Council for International Exchange of Scholars-on (CIES) keresztül. Az oktatót a pályázó intézmény hívja meg egy vagy két félévre.

    


   FULBRIGHT-SCHUMAN PROGRAM

   The Fulbright-Schuman program focuses on research and/or post-graduate study on EU affairs or U.S.-EU relations at an accredited American university or independent research center. Grants are also available for professionals in international education administration (e.g., international exchange professionals; study abroad, or admissions officers) to work in similar offices in the U.S. The program is open to citizens of all 28 EU member states. See more...

    


   KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ

   Kiegészítő ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akiknek munkaterve összhangban
   van a Fulbright Program céljaival és szellemével. A pályázati anyag, a szükséges mellékletek, a követelmények és az elbírálási folyamat a kiegészítő ösztöndíjak esetében teljes mértékben megegyezik az adott ösztöndíjtípusnál megjelöltekkel.

   • Részleges támogatás - Jelentkezési határidő: 2014. május 19.
    Azok számára, akik más forrásból (saját, fogadó intézmény, alapítványi támogatás stb.) részben fedezni tudják amerikai tartózkodásuk költségeit, és ezt a pályázat benyújtásakor igazolják.